Get Adobe Flash player
Home Zmiany kryteriów przyznawania pomocy

Szukaj...

KRYTERIA DOCHODOWE 2012

Od października łatwiej o pomoc.

Rząd zapowiedział podniesienie progów uprawniających do zasiłków rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej.

Czy dzięki tym zmianom faktycznie zwiększy się liczba uprawnionych do pomocy?

16 maja 2012 r. Rada Ministrów zaakceptowała przygotowaną przez resort pracy weryfikację kwot kryteriów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej oraz do świadczeń rodzinnych.

W wyniku deklarowanych zmian od 1 października 2012 r. wzrastają kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Do uzyskania wsparcia ma uprawniać dochód na osobę w rodzinie w wysokości 456 zł (obecnie jest to 351 zł). W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe ustalono na 542 zł (aktualnie jest to 477 zł).

Podniesieniu uległ też dochód z hektara przeliczeniowego – 250 zł (obecnie 207 zł)

(rozporządzenie Rady ministrów z 17.07.2012 r. poz. 823)

Rząd zamierza również podnieść wysokość zasiłku rodzinnego. Od 1 listopada 2012 r. ma on wynosić: 77 zł na dziecko do 5 lat (obecnie jest to 68 zł.), 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat (obecnie 91 zł) i 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat (obecnie 98 zł).

Planowany jest również wzrost kryterium dochodowego. Jeszcze w tym roku mają zostać ustalone na poziomie 539 zł na osobę dla ogółu rodzin i 623 zł na osobę dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (obowiązujące kryteria dochodowe wynoszą odpowiednio: 504 zł i 583 zł). Docelowo - od 1 listopada 2014 r. – ma być to odpowiednio 574 zł i 664 zł.